the tip or end of the root of the tooth

listen to the pronunciation of the tip or end of the root of the tooth
Englisch - Englisch
Apex
the tip or end of the root of the tooth

  Silbentrennung

  the tip or end of the Root of the tooth

  Türkische aussprache

  dhi tîp ır end ıv dhi rut ıv dhi tuth

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈtəp ər ˈend əv ᴛʜē ˈro͞ot əv ᴛʜē ˈto͞oᴛʜ/ /ðiː ˈtɪp ɜr ˈɛnd əv ðiː ˈruːt əv ðiː ˈtuːθ/

  Wort des Tages

  casanova
Favoriten