the time taken for a random walker to reach a specified target

listen to the pronunciation of the time taken for a random walker to reach a specified target
Englisch - Englisch
first-passage time
the time taken for a random walker to reach a specified target

  Silbentrennung

  the time tak·en for a ran·dom Walk·er to reach a spe·ci·fied tar·get

  Türkische aussprache

  dhi taym teykın fôr ı rändım wôkır tı riç ı spesıfayd tärgıt

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈtīm ˈtākən ˈfôr ə ˈrandəm ˈwôkər tə ˈrēʧ ə ˈspesəˌfīd ˈtärgət/ /ðiː ˈtaɪm ˈteɪkən ˈfɔːr ə ˈrændəm ˈwɔːkɜr tə ˈriːʧ ə ˈspɛsəˌfaɪd ˈtɑːrɡət/

  Wort des Tages

  crapulous
Favoriten