the state or quality of being canny

listen to the pronunciation of the state or quality of being canny
Englisch - Englisch
canniness
the state or quality of being canny

  Silbentrennung

  the state or qua·li·ty of be·ing can·ny

  Türkische aussprache

  dhi steyt ır kwälıti ıv biîng käni

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈstāt ər ˈkwälətē əv ˈbēəɴɢ ˈkanē/ /ðiː ˈsteɪt ɜr ˈkwɑːlətiː əv ˈbiːɪŋ ˈkæniː/

  Wort des Tages

  analphabet
Favoriten