the state of victoria

listen to the pronunciation of the state of victoria
Englisch - Englisch
Vic
the state of victoria

  Silbentrennung

  the state of Vic·to·ri·a

  Türkische aussprache

  dhi steyt ıv vîktôriı

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈstāt əv vəkˈtôrēə/ /ðiː ˈsteɪt əv vɪkˈtɔːriːə/

  Wort des Tages

  glower
Favoriten