the slope of a work as of a wall

listen to the pronunciation of the slope of a work as of a wall
Englisch - Englisch
{n} talus
the slope of a work as of a wall

  Türkische aussprache

  dhi slōp ıv ı wırk äz ıv ı wôl

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈslōp əv ə ˈwərk ˈaz əv ə ˈwôl/ /ðiː ˈsloʊp əv ə ˈwɜrk ˈæz əv ə ˈwɔːl/

  Wort des Tages

  dissert
Favoriten