the second decimal digit in a percentage

listen to the pronunciation of the second decimal digit in a percentage
Englisch - Englisch
one-hundredth

one one-hundredth of a percent = 0.01%.

the second decimal digit in a percentage

  Silbentrennung

  the sec·ond de·ci·mal dig·it in a per·cent·age

  Türkische aussprache

  dhi sekın desımıl dîcıt în ı pırsentıc

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈsekən ˈdesəməl ˈdəʤət ən ə pərˈsentəʤ/ /ðiː ˈsɛkən ˈdɛsəməl ˈdɪʤət ɪn ə pɜrˈsɛntəʤ/

  Wort des Tages

  fussbudget
Favoriten