the quality of being squeamish

listen to the pronunciation of the quality of being squeamish
Englisch - Türkisch
Englisch - Englisch
squeamishness
the quality of being squeamish

  Silbentrennung

  the qua·li·ty of be·ing squeam·ish

  Türkische aussprache

  dhi kwälıti ıv biîng skwimîş

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈkwälətē əv ˈbēəɴɢ ˈskwēməsʜ/ /ðiː ˈkwɑːlətiː əv ˈbiːɪŋ ˈskwiːmɪʃ/

  Wort des Tages

  abdicate
Favoriten