the quality of being gauche

listen to the pronunciation of the quality of being gauche
Englisch - Englisch
gaucheness
the quality of being gauche

  Silbentrennung

  the qua·li·ty of be·ing gauche

  Türkische aussprache

  dhi kwälıti ıv biîng gōş

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈkwälətē əv ˈbēəɴɢ ˈgōsʜ/ /ðiː ˈkwɑːlətiː əv ˈbiːɪŋ ˈɡoʊʃ/

  Wort des Tages

  maieutic
Favoriten