the provider is not meeting the standard of practice for the judged element

listen to the pronunciation of the provider is not meeting the standard of practice for the judged element
Englisch - Türkisch

Definition von the provider is not meeting the standard of practice for the judged element im Englisch Türkisch wörterbuch

noncompliance
{i} itaatsizlik
noncompliance
emredilen bir şeye uymama
noncompliance
{i} uymama
noncompliance
{i} with (emredilen bir şeye) uymama
noncompliance
{i} karşı gelme
Englisch - Englisch
noncompliance
the provider is not meeting the standard of practice for the judged element

  Silbentrennung

  the pro·vid·er I·s not meet·ing the stand·ard of prac·tice for the judged el·e·ment

  Türkische aussprache

  dhi prıvaydır îz nät mitîng dhi ständırd ıv präktıs fôr dhi cʌcd elımınt

  Aussprache

  /ᴛʜē prəˈvīdər əz ˈnät ˈmētəɴɢ ᴛʜē ˈstandərd əv ˈpraktəs ˈfôr ᴛʜē ˈʤəʤd ˈeləmənt/ /ðiː prəˈvaɪdɜr ɪz ˈnɑːt ˈmiːtɪŋ ðiː ˈstændɜrd əv ˈpræktəs ˈfɔːr ðiː ˈʤʌʤd ˈɛləmənt/

  Wort des Tages

  assoil
Favoriten