the prohibition of the use of force

listen to the pronunciation of the prohibition of the use of force
Englisch - Türkisch
kuvvet kullanma yasağı
the prohibition of the use of force

  Silbentrennung

  the Pro·hi·bi·tion of the use of force

  Türkische aussprache

  dhi prōıbîşın ıv dhi yus ıv fôrs

  Aussprache

  /ᴛʜē ˌprōəˈbəsʜən əv ᴛʜē ˈyo͞os əv ˈfôrs/ /ðiː ˌproʊəˈbɪʃən əv ðiː ˈjuːs əv ˈfɔːrs/

  Wort des Tages

  recusant
Favoriten