the process which is observed during the wasting of a tissue or an organ

listen to the pronunciation of the process which is observed during the wasting of a tissue or an organ
Englisch - Türkisch

Definition von the process which is observed during the wasting of a tissue or an organ im Englisch Türkisch wörterbuch

atrophy
{i} atrofi
atrophy
{f} körelmek
atrophy
gıdasızlıktan zayıflama
atrophy
(Diş Hekimliği) fizyolojik veya patolojik olarak, bir organın hücrelerinin hacminin veya sayısının azalması sonucu küçülmesi
atrophy
atrofi körelme
atrophy
(Tıp) Organların lokal veya genel beslenme bozuklukları, iltihap prosesleri veya çalışmaması sonucu erimeleri, atrofi
atrophy
zayıfla/zayıflat
atrophy
zayıflama
atrophy
körelim
atrophy
{f} köreltmek
atrophy
{i} körelme
atrophy
{f} dumura uğramak
atrophy
{i} dumur, körelme
atrophy
(isim) atrofi, körelme, dumur
atrophy
bedenin zayıflayıp kuruması
atrophy
{f} dumura uğratmak
Englisch - Englisch
atrophy
the process which is observed during the wasting of a tissue or an organ

  Silbentrennung

  the proc·ess which I·s ob·served dur·ing the wast·ing of a tis·sue or an or·gan

  Türkische aussprache

  dhi prôses hwîç îz ıbzırvd dyûrîng dhi weystîng ıv ı tîşu ır ın ôrgın

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈprôˌses ˈhwəʧ əz əbˈzərvd ˈdyo͝orəɴɢ ᴛʜē ˈwāstəɴɢ əv ə ˈtəsʜo͞o ər ən ˈôrgən/ /ðiː ˈprɔːˌsɛs ˈhwɪʧ ɪz əbˈzɜrvd ˈdjʊrɪŋ ðiː ˈweɪstɪŋ əv ə ˈtɪʃuː ɜr ən ˈɔːrɡən/

  Wort des Tages

  acquiesce
Favoriten