the priority granted to the first person to properly execute an attack

listen to the pronunciation of the priority granted to the first person to properly execute an attack
Englisch - Englisch
right of way
the priority granted to the first person to properly execute an attack

  Silbentrennung

  the pri·o·ri·ty granted to the first per·son to prop·er·ly ex·e·cute an at·tack

  Türkische aussprache

  dhi prayôrıti gräntıd tı dhi fırst pırsın tı präpırli eksıkyut ın ıtäk

  Aussprache

  /ᴛʜē prīˈôrətē ˈgrantəd tə ᴛʜē ˈfərst ˈpərsən tə ˈpräpərlē ˈeksəˌkyo͞ot ən əˈtak/ /ðiː praɪˈɔːrətiː ˈɡræntəd tə ðiː ˈfɜrst ˈpɜrsən tə ˈprɑːpɜrliː ˈɛksəˌkjuːt ən əˈtæk/

  Wort des Tages

  panegyric
Favoriten