the noun is also spelled hero worship

listen to the pronunciation of the noun is also spelled hero worship
Englisch - Englisch
hero-worship
the noun is also spelled hero worship

  Silbentrennung

  the noun I·s al·so spelled He·ro Wor·ship

  Türkische aussprache

  dhi naun îz ôlsō speld hirō wırşıp

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈnoun əz ˈôlsō ˈspeld ˈhērō ˈwərsʜəp/ /ðiː ˈnaʊn ɪz ˈɔːlsoʊ ˈspɛld ˈhiːroʊ ˈwɜrʃəp/

  Wort des Tages

  odium
Favoriten