the mass of soil per unit of volume

listen to the pronunciation of the mass of soil per unit of volume
Englisch - Englisch
bulk density
the mass of soil per unit of volume

  Silbentrennung

  the Mass of soil per Unit of vol·ume

  Türkische aussprache

  dhi mäs ıv soyl pır yunıt ıv välyum

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈmas əv ˈsoil ˈpər ˈyo͞onət əv ˈvälyo͞om/ /ðiː ˈmæs əv ˈsɔɪl ˈpɜr ˈjuːnət əv ˈvɑːljuːm/

  Wort des Tages

  bandersnatch
Favoriten