the loss of flexibility or elasticity of a material

listen to the pronunciation of the loss of flexibility or elasticity of a material
Englisch - Türkisch

Definition von the loss of flexibility or elasticity of a material im Englisch Türkisch wörterbuch

embrittlement
gevrekleşme
embrittlement
Kolay kırılırlık
embrittlement
{i} gevreme
embrittlement
{i} gevretme
Englisch - Englisch
embrittlement
the loss of flexibility or elasticity of a material

  Silbentrennung

  the loss of flex·i·bi·li·ty or e·las·tic·i·ty of a ma·te·ri·al

  Türkische aussprache

  dhi lôs ıv fleksıbîlıti ır ilästîsıti ıv ı mıtîriıl

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈlôs əv ˌfleksəˈbələtē ər ˌēˌlaˈstəsətē əv ə məˈtərēəl/ /ðiː ˈlɔːs əv ˌflɛksəˈbɪlətiː ɜr ˌiːˌlæˈstɪsətiː əv ə məˈtɪriːəl/

  Wort des Tages

  aliment
Favoriten