the liquid solution is called must before it is fermented into wine

listen to the pronunciation of the liquid solution is called must before it is fermented into wine
Englisch - Türkisch

Definition von the liquid solution is called must before it is fermented into wine im Englisch Türkisch wörterbuch

must
{f} meli
must
küflülük
must
şıra/zorunluluk
must
küf kokusu
must
Gitmiş olacak
must
zorunluk
must
(tahmin belirtir) -meli
must
(zorunluluk/gereklilik belirtir) -meli
must
-malı
must
sıra; üzüm sırası
must
dili şart
must
He must go
must
He must have gone
must
yapılması gereken şey

Tom'a yapılması gereken şeyi nasıl yapacağı gösterilmeli. - Tom must be shown how to do what needs to be done.

must
gerekli şey
must
(isim) malı
must
kızmış kızgınlık
must
(İnşaat) -meli, -malı
Englisch - Englisch
must
the liquid solution is called must before it is fermented into wine

  Silbentrennung

  the liq·uid so·lu·tion I·s called must be·fore it I·s fermented in·to wine

  Türkische aussprache

  dhi lîkwıd sıluşın îz kôld mʌst bîfôr ît îz fırmentıd întı wayn

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈləkwəd səˈlo͞osʜən əz ˈkôld ˈməst bəˈfôr ət əz fərˈmentəd əntə ˈwīn/ /ðiː ˈlɪkwəd səˈluːʃən ɪz ˈkɔːld ˈmʌst bɪˈfɔːr ɪt ɪz fɜrˈmɛntəd ɪntə ˈwaɪn/

  Wort des Tages

  concilliabule
Favoriten