the exclusive right of possessing, enjoying, and disposing of a thing

listen to the pronunciation of the exclusive right of possessing, enjoying, and disposing of a thing
Englisch - Türkisch

Definition von the exclusive right of possessing, enjoying, and disposing of a thing im Englisch Türkisch wörterbuch

property
mülkiyet

Buraya giremezsin. Bu özel bir mülkiyet. - You are not allowed here. This is private property.

En büyük oğlan bütün mülkiyetin varisi oldu. - The eldest son succeeded to all the property.

property
mülk

Her şahıs tek başına veya başkalarıyla birlikte mal ve mülk sahibi olma hakkına sahiptir. - Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.

En büyük oğlan bütün mülkiyetin varisi oldu. - The eldest son succeeded to all the property.

property
{i} özellik

Bu çok büyük bir özellik. - It's a very large property.

Aşırıiletkenlik fiziksel bir özelliktir. - Superconductivity is a physical property.

property
{i} mülk, emlak; arazi
property
özellik/
property
{i} servet

Tüm servet onun kızına gidecek. - All the property will go to his daughter.

Servet mirasçılar arasında eşit olarak bölündü. - The property was divided equally among the heirs.

property
(isim) eşya, emlâk, mal, mülk, varlık, servet, sahne eşyaları, sahne elbiseleri, özellik, nitelik
property
sahiplik
property
mal-mülk
property
emtia
property
hassa
property
(Felsefe) özgülük
property
nitelik
property
property qualification bir kimseye oy hakkı sağlayan mülk sahipliği
property
{i} sahne eşyaları
property
(Askeri) MAL; ORDU MALI: 1. Sahip olunabilen herhangi bir şey. 2. Askeri anlamda kullanıldığı şekilde, bu terim gayrimenkul ve malzemeleri içine alan maddi mal ile sınırlıdır. 3. Özel amaçlar ve muayyen durumlardaki kullanım için, bu terim, kamu arazisi, belirli topraklar, muayyen kategorideki donanma gemileri ve Federal hükümetin kayıtlarını hariç tutabilir
Englisch - Englisch
property
property rights
the exclusive right of possessing, enjoying, and disposing of a thing

    Silbentrennung

    the ex·clu·sive right of possessing, enjoying, and dis·pos·ing of a thing

    Aussprache

    Wort des Tages

    maw
Favoriten