the estimate or determination of conscience; conviction or right or duty

listen to the pronunciation of the estimate or determination of conscience; conviction or right or duty
Englisch - Türkisch

Definition von the estimate or determination of conscience; conviction or right or duty im Englisch Türkisch wörterbuch

conscience
vicdan

Vicdanında yalanını tarttı. - His lie weighed on his conscience.

Onun hiç vicdanı yok. - He has no conscience.

conscience
{i} vicdanlılık
conscience
conscience clause "vicdana riayet etmek şartıyla "manasında bir ant veya kanuna ilâve edilen cümle
conscience
duyunç
conscience
bulunç
conscience
conscience vicdanı azap içinde olan
conscience
{i} inanç
conscience
conscience money vicdanı rahatlatmak için verilen para
Englisch - Englisch
conscience
the estimate or determination of conscience; conviction or right or duty
Favoriten