the equilibrium constant for the reaction of an acid with water

listen to the pronunciation of the equilibrium constant for the reaction of an acid with water
Englisch - Englisch
ka
the equilibrium constant for the reaction of an acid with water

  Silbentrennung

  the e·qui·lib·ri·um con·stant for the re·ac·tion of an ac·id with wa·ter

  Türkische aussprache

  dhi ikwılîbriım känstınt fôr dhi riäkşın ıv ın äsıd wîdh wôtır

  Aussprache

  /ᴛʜē ˌēkwəˈləbrēəm ˈkänstənt ˈfôr ᴛʜē rēˈaksʜən əv ən ˈasəd wəᴛʜ ˈwôtər/ /ðiː ˌiːkwəˈlɪbriːəm ˈkɑːnstənt ˈfɔːr ðiː riːˈækʃən əv ən ˈæsəd wɪð ˈwɔːtɜr/

  Wort des Tages

  oligopsony
Favoriten