the development of the young is the same as that of birds

listen to the pronunciation of the development of the young is the same as that of birds
Englisch - Türkisch

Definition von the development of the young is the same as that of birds im Englisch Türkisch wörterbuch

reptilia
sürüngen
Englisch - Englisch
reptilia
the development of the young is the same as that of birds

  Silbentrennung

  the de·ve·lop·ment of the young I·s the same as that of birds

  Türkische aussprache

  dhi dîvelıpmınt ıv dhi yʌng îz dhi seym äz dhıt ıv bırdz

  Aussprache

  /ᴛʜē dəˈveləpmənt əv ᴛʜē ˈyəɴɢ əz ᴛʜē ˈsām ˈaz ᴛʜət əv ˈbərdz/ /ðiː dɪˈvɛləpmənt əv ðiː ˈjʌŋ ɪz ðiː ˈseɪm ˈæz ðət əv ˈbɜrdz/

  Wort des Tages

  tellurian
Favoriten