the condition of having no hair on the top of the head

listen to the pronunciation of the condition of having no hair on the top of the head
Englisch - Türkisch

Definition von the condition of having no hair on the top of the head im Englisch Türkisch wörterbuch

baldness
{i} kellik
baldness
{i} dazlaklık
baldness
{i} açıklık
baldness
{i} çıplaklık
Englisch - Englisch
baldness
the condition of having no hair on the top of the head

  Silbentrennung

  the con·di·tion of ha·ving no hair on the top of the head

  Türkische aussprache

  dhi kındîşın ıv hävîng nō her ôn dhi tôp ıv dhi hed

  Aussprache

  /ᴛʜē kənˈdəsʜən əv ˈhavəɴɢ ˈnō ˈher ˈôn ᴛʜē ˈtôp əv ᴛʜē ˈhed/ /ðiː kənˈdɪʃən əv ˈhævɪŋ ˈnoʊ ˈhɛr ˈɔːn ðiː ˈtɔːp əv ðiː ˈhɛd/

  Wort des Tages

  sansculotte
Favoriten