the authority of the court to hear a case

listen to the pronunciation of the authority of the court to hear a case
Englisch - Türkisch

Definition von the authority of the court to hear a case im Englisch Türkisch wörterbuch

jurisdiction
{i} yargı

Bu sizin yargı alanınızın dışındadır. - It's outside your jurisdiction.

Bizim burada yargılamamız var. - We have jurisdiction here.

jurisdiction
{i} yetki alanı

Bu durum benim yetki alanımın dışında. - This case is outside my jurisdiction.

jurisdiction
(Politika, Siyaset) yargı alanı

Bu sizin yargı alanınızın dışındadır. - It's outside your jurisdiction.

jurisdiction
(Ticaret) yargı yetkisinin alanı
jurisdiction
(Ticaret) yargılama hakkı
jurisdiction
yetki sınırları
jurisdiction
(Ticaret) mahkemenin görevi
jurisdiction
{i} yargılama yetkisi
jurisdiction
işçi sendikalarının yetki alanınajurisdictional dispute sendikalar arasın
jurisdiction
(Avrupa Birliği) yargı yetkisi
jurisdiction
(Askeri) YARGI HAKKI, YARGI YETKİSİ, KAZA BÖLGESİ, YETKİ: Kaza kuvvetini kullanma iktidarı
jurisdiction
{i} yetki

Bu durum benim yetki alanımın dışında. - This case is outside my jurisdiction.

jurisdiction
hükümetin nüfuz dairesi
jurisdiction
hükümet
jurisdiction
hâkimin yargılama dairesi
jurisdiction
jurisdictionalhükümet nüfuzuna veya nüfuz dairesine ait
Englisch - Englisch
jurisdiction
the authority of the court to hear a case

  Silbentrennung

  the au·tho·ri·ty of the Court to hear a case

  Türkische aussprache

  dhi ıthôrıti ıv dhi kôrt tı hîr ı keys

  Aussprache

  /ᴛʜē əˈᴛʜôrətē əv ᴛʜē ˈkôrt tə ˈhər ə ˈkās/ /ðiː əˈθɔːrətiː əv ðiː ˈkɔːrt tə ˈhɪr ə ˈkeɪs/

  Wort des Tages

  aposematic
Favoriten