the attempt to motivate a consumer to purchase a product or a service

listen to the pronunciation of the attempt to motivate a consumer to purchase a product or a service
Englisch - Türkisch

Definition von the attempt to motivate a consumer to purchase a product or a service im Englisch Türkisch wörterbuch

persuasion
{i} ikna

İkna genellikle zorlamaktan daha etkilidir. - Persuasion is often more effectual than force.

Tom biraz iknaya ihtiyaç duyacak. - Tom will need some persuasion.

persuasion
(Tıp) İkna etme, diğer bir kişinin zihnini etkileme, inandırma
persuasion
razı etme
persuasion
inanç
persuasion
ikna etme
persuasion
tür/inanç/ikna
persuasion
kandırma veya ikna etme kabiliyeti
persuasion
{i} inandırma
persuasion
{i} kanı
persuasion
{i} cins
persuasion
{i} din
persuasion
kanaat
persuasion
(isim) ikna, inandırma, kanı, inanç, din, tür, cins
Englisch - Englisch
persuasion
the attempt to motivate a consumer to purchase a product or a service

  Silbentrennung

  the at·tempt to mo·ti·vate a con·sum·er to pur·chase a prod·uct or a ser·vice

  Türkische aussprache

  dhi ıtempt tı mōtıveyt ı kınsumır tı pırçıs ı prädıkt ır ı sırvıs

  Aussprache

  /ᴛʜē əˈtempt tə ˈmōtəˌvāt ə kənˈso͞omər tə ˈpərʧəs ə ˈprädəkt ər ə ˈsərvəs/ /ðiː əˈtɛmpt tə ˈmoʊtəˌveɪt ə kənˈsuːmɜr tə ˈpɜrʧəs ə ˈprɑːdəkt ɜr ə ˈsɜrvəs/

  Wort des Tages

  gest
Favoriten