the alternation of light and dark periods which can be visually appreciated

listen to the pronunciation of the alternation of light and dark periods which can be visually appreciated
Englisch - Türkisch

Definition von the alternation of light and dark periods which can be visually appreciated im Englisch Türkisch wörterbuch

flicker
titreyerek yanmak
flicker
alazlanmak
flicker
(Aydınlatma) ışık titremesi
flicker
sönüp yanmak
flicker
titreşme

Bu floresan lamba titreşmeye başlıyor. Onu değiştirmemiz gerekecek. - This fluorescent lamp is starting to flicker. We'll have to replace it.

flicker
titremeli
flicker
{i} titreme

Son bir titremeden sonra mum söndü. - After one last flicker, the candle went out.

flicker
{i} geçici belirti
flicker
(Nükleer Bilimler) kırpışma
flicker
titre

Son bir titremeden sonra mum söndü. - After one last flicker, the candle went out.

Bu floresan lamba titreşmeye başlıyor. Onu değiştirmemiz gerekecek. - This fluorescent lamp is starting to flicker. We'll have to replace it.

flicker
çırpınmak
flicker
{f} titreşmek
flicker
{i} ürperme
flicker
(fiil) alevlenmek, titremek, titreşmek, hızla ve sessizce önünden geçmek
flicker
{f} 1. (ışık/gölge)
flicker
titremeli,v.titre: n.titreme
flicker
flickeringly titreşerek
flicker
{i} titreşim, titreme
flicker
titrek ve parlak ışık
Englisch - Englisch
flicker
the alternation of light and dark periods which can be visually appreciated

  Silbentrennung

  the al·ter·na·tion of light and dark periods which Can be vi·su·al·ly ap·pre·ci·a·ted

  Türkische aussprache

  dhi ôltırneyşın ıv layt ınd därk pîriıdz hwîç kın bi vîjwıli ıprişieytîd

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈôltərˌnāsʜən əv ˈlīt ənd ˈdärk ˈpərēədz ˈhwəʧ kən bē ˈvəᴢʜwəlē əˈprēsʜēˌātəd/ /ðiː ˈɔːltɜrˌneɪʃən əv ˈlaɪt ənd ˈdɑːrk ˈpɪriːədz ˈhwɪʧ kən biː ˈvɪʒwəliː əˈpriːʃiːˌeɪtɪd/

  Wort des Tages

  hodiernal
Favoriten