the admissible arrangement of sounds in words

listen to the pronunciation of the admissible arrangement of sounds in words
Englisch - Türkisch

Definition von the admissible arrangement of sounds in words im Englisch Türkisch wörterbuch

morphology
(Dilbilim) biçim bilgisi
morphology
şekilbilgisi
morphology
biçimbilgisi
morphology
(Dilbilim) yapı bilgisi
morphology
yapıbilim
morphology
(Kimya) biçim bilim
morphology
(İnşaat) biçim
morphology
biçimbilim
morphology
morfoloji
morphology
i., biyol., dilb. biçimbilim, yapıbilim, morfoloji
morphology
{i} şekilbilim
morphology
(Tıp) Canlılarda dışşekillerden bahseden bilgi, organ oluşumundan bahseden ilim, morfoloji
Englisch - Englisch
morphology
the admissible arrangement of sounds in words

  Silbentrennung

  the ad·mis·si·ble ar·range·ment of sounds in words

  Türkische aussprache

  dhi ıdmîsıbıl ıreyncmınt ıv saundz în wırdz

  Aussprache

  /ᴛʜē ədˈməsəbəl ərˈānʤmənt əv ˈsoundz ən ˈwərdz/ /ðiː ədˈmɪsəbəl ɜrˈeɪnʤmənt əv ˈsaʊndz ɪn ˈwɜrdz/

  Wort des Tages

  stiggins
Favoriten