the act or state of disenchanting or freeing from a false belief

listen to the pronunciation of the act or state of disenchanting or freeing from a false belief
Englisch - Türkisch

Definition von the act or state of disenchanting or freeing from a false belief im Englisch Türkisch wörterbuch

disillusion
{i} hayal kırıklığı

Sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğradık. - We were disillusioned with the result.

Seninle hayal kırıklığı duyuyorum. - I am disillusioned with you.

disillusion
{i} gözünü açma
disillusion
hayal kırıklığına uğratmak
disillusion
gerçekleri göstermek
disillusion
hayalden kurtarmak
disillusion
yanlış bir düşünceden kurtarmak
disillusion
gözünü aç
disillusion
{f} gözünü açmak
disillusion
{i} hayal aleminden çıkarma
disillusion
disillusionment hayal kırıklığı
disillusion
gözü açılma
disillusion
{f} hayal aleminden çıkarmak
disillusion
{f} düş kırıklığına uğratmak
disillusion
{i} düş kırıklığı
Englisch - Englisch
disillusion
the act or state of disenchanting or freeing from a false belief
Favoriten