the act of renovating and fitting out a ship

listen to the pronunciation of the act of renovating and fitting out a ship
Englisch - Türkisch

Definition von the act of renovating and fitting out a ship im Englisch Türkisch wörterbuch

the act of
eyleminin
Englisch - Englisch
outfitting
the act of renovating and fitting out a ship

  Silbentrennung

  the act of ren·o·vat·ing and fit·ting out a ship

  Türkische aussprache

  dhi äkt ıv renıveytîng ınd fîtîng aut ı şîp

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈakt əv ˈrenəˌvātəɴɢ ənd ˈfətəɴɢ ˈout ə ˈsʜəp/ /ðiː ˈækt əv ˈrɛnəˌveɪtɪŋ ənd ˈfɪtɪŋ ˈaʊt ə ˈʃɪp/

  Wort des Tages

  nuptial
Favoriten