the act of placing near or by

listen to the pronunciation of the act of placing near or by
the act of placing near or by

  Silbentrennung

  the act of plac·ing near or by

  Türkische aussprache

  dhi äkt ıv pleysîng nîr ır bay

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈakt əv ˈplāsəɴɢ ˈnər ər ˈbī/ /ðiː ˈækt əv ˈpleɪsɪŋ ˈnɪr ɜr ˈbaɪ/

  Wort des Tages

  judas
Favoriten