the act of hiding something

listen to the pronunciation of the act of hiding something
Englisch - Englisch
secretion
the act of hiding something

  Silbentrennung

  the act of hid·ing some·thing

  Türkische aussprache

  dhi äkt ıv haydîng sʌmthîng

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈakt əv ˈhīdəɴɢ ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /ðiː ˈækt əv ˈhaɪdɪŋ ˈsʌmθɪŋ/

  Wort des Tages

  publican
Favoriten