that which is sublimed; the product of a purifying process

listen to the pronunciation of that which is sublimed; the product of a purifying process
Englisch - Türkisch

Definition von that which is sublimed; the product of a purifying process im Englisch Türkisch wörterbuch

sublimation
(Tıp) Katı bir cismin gaz hale geçmesi
sublimation
yüceltme
sublimation
süblimasyon
sublimation
arıtma
sublimation
uçunum
sublimation
uçunma
sublimation
{i} süblimleştirme
sublimation
{i} bilinçaltındaki güdüleri iyiye yönlendirme
sublimation
{i} ulvileştirme
sublimation
{i} süblimleşme
sublimation
(Tıp) Bilinçli olarak kabul edilemeyecek olan içgüdülerin bilinç dışı zihni ve bir mekanizma ile şekil değiştirerek kabul edilebilir hallereg irmesi
Englisch - Englisch
sublimation
that which is sublimed; the product of a purifying process
Favoriten