that which causes fermentation, as yeast, barm, or fermenting beer

listen to the pronunciation of that which causes fermentation, as yeast, barm, or fermenting beer
Englisch - Türkisch

Definition von that which causes fermentation, as yeast, barm, or fermenting beer im Englisch Türkisch wörterbuch

ferment
{i} maya

Mayalanma ve çürüme arasındaki fark nedir? - What's the difference between fermentation and putrescence?

Maya bira fermentasyonu yapar. - Yeast makes beer ferment.

ferment
kaynamak
ferment
mayalanmak
ferment
heyecanlanmak
ferment
huzursuzluk
ferment
telaşlandırmak
ferment
{f} mayalan

Mayalanma ve çürüme arasındaki fark nedir? - What's the difference between fermentation and putrescence?

Mayalanmış soya fasulyesi kokusu onu iğrendirir. - The smell of fermented soybeans sickens him.

ferment
karışıklık
ferment
telaş
ferment
(fiil) mayalandırmak, ekşimek, heyecanlandırmak, kışkırtmak, tahrik etmek, telaşlanmak, mayalanmak
ferment
{f} kışkırtmak
ferment
{i} mayalanma

Mayalanma ve çürüme arasındaki fark nedir? - What's the difference between fermentation and putrescence?

ferment
(Tekstil) maya, ferment
ferment
(Tıp) Organların hücreleri içinde veya bunların salgılarında bulunup kimyasal değişikliklere tesir eden katalizörler, ferment
ferment
(isim) maya, mayalanma, telaş, karışıklık, heyecan
ferment
maya/mayalanma/karışıklık
ferment
{i} mayalanma, ekşime
ferment
{f} heyecanlandırmak
ferment
tahammür ettiren şey
ferment
{f} tahrik etmek
Englisch - Englisch
ferment
that which causes fermentation, as yeast, barm, or fermenting beer
Favoriten