ten 10s

listen to the pronunciation of ten 10s
Englisch - Türkisch

Definition von ten 10s im Englisch Türkisch wörterbuch

century
{i} yüzyıl

Birçok Avrupalı ​​araştırmacılar on dokuzuncu yüzyılda eski Fars edebiyatı eğitimi almasına rağmen, yeni dünya çağdaş edebiyatımıza dikkat etmiyor. - Although many European researchers have studied ancient Persian literature in the nineteenth century, the new world is not paying attention to our contemporary literature.

Dünya'nın Ay'dan görüntüsü, 20. yüzyılın ikonik resimlerinden birisidir. - The view of the Earth from the Moon is one of the iconic images of the 20th century.

century
{i} asır

Yahudiler, İspanyol Engizisyonundan kaçtılar ve onbeşinci asırda Osmanlı İmparatorluğu'na sığındılar. - Jews fled the Spanish Inquisition and took shelter in Ottoman Empire in the fifteenth century.

Bir buçuk asırlık bir karmaşadan sonra kraliyet otoritesi yeniden kuruldu. - Only after a century and a half of confusion was the royal authority restored.

century
yüz kişi veya yüz şeyden ibaret topluluk
hundred
{i} yüzlük
hundred
hundredth s
c
karbon
c
Yaklaşık olarak tarık belirtmek için kullanılır. Kişinin doğum tarihi tam olarak bilinmediğinde bu yola başvurulur

Antonello da Messina was born c. 1430, in Messina, Sicily.-Antonello da Messina yaklaşık 1430 da, Messina, Sicilya'da doğmuştur.

centred
merkezi
hundred
100 librelik Amerikan ağırlık ölçü birimi
c
(Askeri) C FAKTÖRÜ: Nişangah açısında her değişiklik mesafesinde 100 metrelik bir değişikliğe sebep olur
century
agav
century
eski Roma ordusunda yüz kişilik bölük
century
century plant yüz yaşına gelene kadar çiçek açmadıgına inanılan bir süs bitkisi
century
{i} yüz taneden oluşan grup
century
{i} yüz kişilik bölük (eski roma)
century
{i} yüz dolar
Englisch - Englisch
century
centred
c
100
hundred
ten 10s
Favoriten