ten 10s being ten more than ninety

listen to the pronunciation of ten 10s being ten more than ninety
Englisch - Türkisch

Definition von ten 10s being ten more than ninety im Englisch Türkisch wörterbuch

hundred
yüz

Burası üç yıldızlı bir oteldir; bir gece üç yüz dolardır. - This is a three-star hotel; three hundred dollars a night.

Yüz elli kişi maraton yarışına girdi. - One hundred and fifty people entered the marathon race.

hundred
a hundred per- cent yüzde yüz
hundred
{i} yüzlük
hundred
hundredth s
hundred
{i} yüz, yüz rakamı (100, C)
hundred
yüz rakamı
hundred
yüzüncü

Yüzüncü doğum gününde birkaç gün içerisinde öldü. - He died within a few days of his hundredth birthday.

O, yüzüncü doğum gününden birkaç gün önce öldü. - He died a few days before his hundredth birthday.

hundred
(isim) yüzlük
hundred
yüz misli
hundred
a hundredfold yüz kat
hundred
hundredweight112 librelik ingiliz ağırlık ölçü birimi
hundred
yüz rakamı, 100
hundred
100 librelik Amerikan ağırlık ölçü birimi
Englisch - Englisch
hundred
ten 10s being ten more than ninety
Favoriten