telli

listen to the pronunciation of telli
Türkisch - Englisch
in wire
(bride) adorned with very thin silver or gold-colored wires
funicular
stringed
(something) which contains a wire or wires, which has been strung with a wire or wires, which has been strung around with wire, or which has wire strung along it; bound with or reinforced with wire, wired
fibrous
wired
telli bir hint çalgısı
(Muzik) vina
telli iletim
wire communication
telli kontrbas
(Muzik) double-bass
telli kontrbas
(Muzik) contra bass
telli müzik aleti
(Muzik) string instrument
telli turna
demoiselle crane
telli turna
(Hayvan Bilim, Zooloji) crane
telli turna
(Hayvan Bilim, Zooloji) anthropoides virgo
telli çalgı
string instrument
telli çalgılarda sap
(Muzik) neck
telli balıkçıl
Heron wire
telli turna
demoiselle
telli anten
(Radyo) buried antenna
telli balıkçıl
(Hayvan Bilim, Zooloji) eurasian bittern
telli bebek
woman who is frivolous and excessively fond of finery
telli cam
wire glass
telli cam
wired glass
telli cam
wire glass, wired glass
telli defter
ring binder
telli direnç
wire-wound resistor
telli döşeme
wire matting
telli fırçalama
wire brushing
telli hat
(Askeri) wired line
telli hat kısmı
(Askeri) section of wire line
telli kafes
wire-floored cage
telli kapı
lattice door panel
telli kavak
trembling poplar
telli kumaş
(Tekstil) lame cloth
telli kâğıt
gilded or silvered paper
telli kömür
(Madencilik) fusain
telli kıkırdak dokusu
(Hayvan Bilim, Zooloji) fibrous cartilage
telli kısım çavuşu
(Askeri) wire chief
telli posta komutanı
(Askeri) wire sergeant
telli pullu
showily decked out or bedizened
telli sazlar mus
stringed instruments, strings
telli sebeke ses hizmetleri
fixed network voice services
telli sigorta
wire fuse
telli telefon
(Askeri) wire telephone
telli telefon
(Askeri) wired telephone
telli telefon muhaberesi
(Askeri) wire telephony
telli telgraf muhaberesi
(Askeri) wire telegraphy
telli turna
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: bataklık kuşlar,turnagiller) demoiselle crane
telli ve telsiz tamamlama
(Askeri) radio and wire integration
telli çalgı
stringed instrument
telli çalgılar
strings

The strings need to play together. - Telli çalgıların birlikte çalması gerekiyor.

telli çalgılar
stringed instruments
telli çalgılar mus
stringed instruments, strings
telli çalgının ön kısmı
belly
telsiz ve telli bütünleşme
(Askeri) radio and wire integration
sekiz telli çalgı
(Muzik) octachord
dört telli
four-wire
dört telli kablo
quad
iki telli
two-wire
klavyeli ve telli bir çalgı
cembalo
kızgın telli ampermetre
(Elektrik, Elektronik,Teknik) thermal ammeter
kızgın telli ampermetre
hot-wire ammeter
kızgın telli ampermetre
hot-wire amrneief
kızgın telli anemometre
hot wire anemometer
kızgın telli manometre
hotwire manometer
kızgın telli röle
hot-wire relay
kızgın telli sayaç
hot-wire meter
merkez telli lamba
(Aydınlatma) prefocus lamp
tungsten telli lamba
(Aydınlatma) tungsten filament lamp
çift telli
bifilar
üç telli
three core
üç telli
trichord
Türkisch - Türkisch
Teller takınmış, telle süslenmiş
Teli olan
telli balıkçıl
Başında ok biçiminde bir tel demeti bulunan balıkçıl, okar
telli duvaklı
Duvakla ve telle süslenmiş olan (gelin)
telli pullu
Zevksiz bir biçimde süslenmiş (şey veya kimse)
telli turna
Turnagillerden, su kıyılarında yaşayan, uzunluğu 85 cm olan, vücudu gümüşî, başı ve boynu kara, büyük bir kuş (Anthropoides virgo)
telli çalgılar
Vurma çalgıları ve yaylı çalgıları içine alan, teller aracılığıyla ses çıkaran çalgılar
iki telli
İki teli olan bir çeşit saz
on iki telli
Tambura cinsinden, on iki telli bir halk çalgısı
telli
Favoriten