tell a secret, disclose a secret

listen to the pronunciation of tell a secret, disclose a secret
Englisch - Türkisch

Definition von tell a secret, disclose a secret im Englisch Türkisch wörterbuch

reveal a secret
sırrı açıklamak
reveal a secret
sırrı açığa vurmak
reveal a secret
sır açıklamak
Englisch - Englisch
reveal a secret
tell a secret, disclose a secret
Favoriten