tel durumundaki gümüşü, altını örerek veya bir şey üzerine kakarak yapılan iş

listen to the pronunciation of tel durumundaki gümüşü, altını örerek veya bir şey üzerine kakarak yapılan iş
Türkisch - Türkisch
telkari
tel durumundaki gümüşü, altını örerek veya bir şey üzerine kakarak yapılan iş

    Silbentrennung

    tel du·ru·mun·da·ki gü·mü·şü, al·tı·nı ö·re·rek ve·ya bir şey ü·ze·ri·ne ka·ka·rak ya·pı·lan iş

    Aussprache

    Wort des Tages

    cockaigne
Favoriten