tanık

listen to the pronunciation of tanık
Türkisch - Englisch
evidence

He was called to give evidence. - O, tanıklık etmek için çağrıldı.

witness, eyewitness şahit
deponent
witness, eyewitness
example which proves a point
attester
(Hukuk) witness

She witnessed him being killed. - O, onun öldürülüşüne tanıklık etti.

He witnessed the accident. - O, kazaya tanıklık etti.

testify

The DA wants me to testify against Tom. - Savcı benim Tom aleyhinde tanıklık yapmamı istiyor.

We speak that we do know, and testify that we have seen; and ye receive not our witness. - Biz bildiğimizi söylüyoruz, gördüğümüze tanıklık ediyoruz; sizler ise bizim tanıklığımızı kabul etmiyorsunuz.

witness to
second
tanık kürsüsü
witness box
tanık kürsüsü
witness stand
tanık kürsüsüne çıkmak
to take the witness stand
tanık olarak göstermek
call smb. in evidence
tanık olarak çağırmak
call smb. in testimony
tanık olmak
to witness
tanık olmak
witness
tanık olmak
to see, witness
tanık sandalyesi
witness stand
tanık sandalyesi
witness box
tanıklar
witnesses

We're both witnesses. - İkimiz de tanıklarız.

Eye witnesses saw Tom walking south on Park Street just after the bombing. - Görgü tanıkları bombalamadan hemen sonra Tom'un Park Street'te güneye doğru yürüdüğünü gördüler.

tanık olmak
witness to
ispat, tanık, delil
proof, witnesses, evidence
esas tanık
(Kanun) principal witness
ortağını ele veren tanık
approver
yalancı tanık
perjurer
yalancı tanık/şahit
law perjurer
ünlü tanık
character witness
Türkisch - Türkisch
Gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi veren kimse, şahit
Duruşmada bilgisine, görgüsüne başvurulan kimse, şahit
Gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi veren kimse, şahit: "Aksini söyleyen bir tanık da çıkmamıştı."- T. Buğra
şahit
tanık olmak
Bir olayı görmek ve duymak, şahit olmak
tanık tepe
Yatay veya bir yana eğimli katmanlardan oluşan bir yaylada, akarsu aşındırmasından az çok kurtulabilen ve aşınmadan önceki yüzeyin bir parçası olan tepecik
Tanık olmak
şahit olmak
yalancı tanık
Bilgisine başvurulduğu hâlde doğruyu söylemeyen kişi
tanık
Favoriten