taking one thing with another

listen to the pronunciation of taking one thing with another
Englisch - Türkisch
sonunda
taking one thing with another

  Silbentrennung

  tak·ing one thing with an·oth·er

  Türkische aussprache

  teykîng hwʌn thîng wîdh ınʌdhır

  Aussprache

  /ˈtākəɴɢ ˈhwən ˈᴛʜəɴɢ wəᴛʜ əˈnəᴛʜər/ /ˈteɪkɪŋ ˈhwʌn ˈθɪŋ wɪð əˈnʌðɜr/

  Wort des Tages

  svelte
Favoriten