take the lift down to

listen to the pronunciation of take the lift down to
Englisch - Türkisch
asansörle inmek
take the lift down to

  Silbentrennung

  take the lift Down to

  Türkische aussprache

  teyk dhi lîft daun tı

  Aussprache

  /ˈtāk ᴛʜē ˈləft ˈdoun tə/ /ˈteɪk ðiː ˈlɪft ˈdaʊn tə/

  Wort des Tages

  dehort
Favoriten