synthetic flexible material used for gaskets and seals

listen to the pronunciation of synthetic flexible material used for gaskets and seals
Englisch - Türkisch

Definition von synthetic flexible material used for gaskets and seals im Englisch Türkisch wörterbuch

neoprene
neopren
neoprene
(Kimya) Neopren: lastiğe benzer, sentetik bir polimer çeşidi
neoprene
(Askeri) NEOPRİN: Malzemelerde kullanılan suni kauçuk. Örneğin; silahların baskı tertibatındaki tampon bu kauçuktan yapılır
Englisch - Englisch
neoprene
synthetic flexible material used for gaskets and seals

  Silbentrennung

  syn·thet·ic flex·i·ble ma·te·ri·al used for gaskets and seals

  Türkische aussprache

  sînthetîk fleksıbıl mıtîriıl yuzd fôr gäskıts ınd silz

  Aussprache

  /sənˈᴛʜetək ˈfleksəbəl məˈtərēəl ˈyo͞ozd ˈfôr ˈgaskəts ənd ˈsēlz/ /sɪnˈθɛtɪk ˈflɛksəbəl məˈtɪriːəl ˈjuːzd ˈfɔːr ˈɡæskəts ənd ˈsiːlz/

  Wort des Tages

  boniface
Favoriten