supplementary materials added to the end of a document

listen to the pronunciation of supplementary materials added to the end of a document
Englisch - Englisch
Appendix
supplementary materials added to the end of a document

  Silbentrennung

  sup·ple·men·ta·ry ma·te·ri·als added to the end of a do·cu·ment

  Türkische aussprache

  sʌplımentri mıtîriılz ädıd tı dhi end ıv ı däkyument

  Aussprache

  /ˌsəpləˈmentrē məˈtərēəlz ˈadəd tə ᴛʜē ˈend əv ə ˈdäkyo͞oment/ /ˌsʌpləˈmɛntriː məˈtɪriːəlz ˈædəd tə ðiː ˈɛnd əv ə ˈdɑːkjuːmɛnt/

  Wort des Tages

  caustic
Favoriten