sunucu

listen to the pronunciation of sunucu
Türkisch - Englisch
presenter

A drunk TV presenter vomited during a live broadcast. - Sarhoş bir TV sunucusu, canlı yayın esnasında istifra etti.

Tom was one of the presenters. - Tom sunuculardan biriydi.

server

I need to configure this server with an appropriate firewall system. - Uygun bir güvenlik duvarı sistemiyle bu sunucuyu yapılandırmam gerekiyor.

The new server should have much better performance. - Yeni sunucu çok daha iyi performansa sahip olmalıdır.

announcer

This child's mother is an announcer. - Bu çocuğun annesi bir sunucu.

I want to become a TV announcer in the future. - İleride bir TV sunucusu olmak istiyorum.

introducing
declarator
(Bilgisayar,Teknik) communication server
anchor person
master of ceremonies; emcee, Brit. compère
hostess
(haber) anchor
emcee
compère, emcee, host
host

Who's your favorite late night talk show host? - En sevdiğiniz geç gece talk-show sunucusu kim?

Who's your favorite talk show host? - Favori talk show sunucun kim?

announcers
linkman
compere
quizmaster
sunucu adresi
(Bilgisayar) server address
sunucu adı
(Bilgisayar) server name
sunucu ayarları
(Bilgisayar) server configurations
sunucu ayarları
(Bilgisayar) server settings
sunucu bağlantı noktası
(Bilgisayar) server port
sunucu başına
(Bilgisayar) per server
sunucu bilgisayar
(Bilgisayar) host computer
sunucu durumu
(Bilgisayar) server status
sunucu hatası
(Bilgisayar) server error
sunucu kapalı
(Bilgisayar) server down
sunucu kurulumu
(Bilgisayar) server setup
sunucu listesi
(Bilgisayar) server list
sunucu mimarisi
(Bilgisayar) server architecture
sunucu seç
(Bilgisayar) select server
sunucu seçenekleri
(Bilgisayar) server options
sunucu seçeneği
(Bilgisayar) server option
sunucu sistemler
(Bilgisayar) server systems
sunucu türleri
(Bilgisayar) server types
sunucu türü
(Bilgisayar) server type
sunucu türü
(Bilgisayar) server for
sunucu url'si
(Bilgisayar) server url
sunucu uygulaması
server application
sunucu adını girin
(Bilgisayar) enter server
sunucu alt türü
(Bilgisayar) server subtype
sunucu arabellekleri
(Bilgisayar) server buffers
sunucu arızası
(Bilgisayar) server failure
sunucu açıklaması
(Bilgisayar) server comment
sunucu ağ arabellekleri
(Bilgisayar) server network buffers
sunucu bilgisi
(Bilgisayar) server information
sunucu diğer adı
(Bilgisayar) server alias
sunucu ekle
(Bilgisayar) add server
sunucu ekle
(Bilgisayar) add a server
sunucu erişim noktası
service access point
sunucu fazla yüklü
(Bilgisayar) server too busy
sunucu geçiş noktası
service access point
sunucu grubu
(Bilgisayar) server group
sunucu görevleri
(Bilgisayar) server tasks
sunucu iş parçacıkları
(Bilgisayar) server threads
sunucu işlemi
presentation studio
sunucu işleticileri
server operators
sunucu işletmeni
(Bilgisayar) server operator
sunucu işliği
(Televizyon) presentation studio
sunucu işliği
continuity studio
sunucu komut dosyası
(Bilgisayar) server script
sunucu kullanımda
(Bilgisayar) server busy
sunucu meşgul
(Bilgisayar) server busy
sunucu oturumları
(Bilgisayar) server sessions
sunucu rolü
(Bilgisayar) server role
sunucu sağlığı
(Bilgisayar) server health
sunucu stüdyosu
(Teknik,Televizyon) presentation studio
sunucu stüdyosu
continuity studio
sunucu sürümü
(Bilgisayar) server version
sunucu süzgeci
(Bilgisayar) server filter
sunucu tabanlı kur programı
(Bilgisayar) server based setup utility
sunucu tabanlı profil
server-based profile
sunucu takma isimleri
(Bilgisayar) aliases of servers
sunucu tarayıcısı
(Bilgisayar) server browser
sunucu uygulama
(Bilgisayar) backend
sunucu yakınlaştırma
(Bilgisayar) server zoom
sunucu yolu
(Bilgisayar) server path
sunucu yöneticisi
server manager
sunucu yükle
(Bilgisayar) install server
sunucu zaman aşımları
(Bilgisayar) server timeouts
sunucu zaman aşımı
(Bilgisayar) server timeouts
sunucu çalışma süresi
(Bilgisayar) server up time
sunucu ıp adresi
(Bilgisayar) server ip
sunucu/birimler
(Bilgisayar) server/volumes
anahtar sunucu
(Bilgisayar) keyserver
birincil sunucu
(Bilgisayar) primary server
erkek sunucu
anchor man
hizmet sunucu
service provider
istemci sunucu
client-server
istemci-sunucu
(Bilgisayar) client/server
istemci-sunucu mimarisi
client-server architecture
istemci-sunucu uygulaması
(Bilgisayar) client/server application
istemci/sunucu
(Bilgisayar) client-server
proxy sunucu
(Bilgisayar) proxy server
tercih edilen sunucu
(Bilgisayar) preferred server
uzak sunucu
(Bilgisayar) remote server
yedek sunucu
(Bilgisayar) backup server
yerel sunucu
(Bilgisayar) local server
yetkili sunucu
(Bilgisayar) proxy server
sunucular
servers

We will have to upgrade our servers. - Biz sunucularımızı yükseltmek zorunda kalacağız.

Our servers are currently experiencing heavy load. - Şu anda sunucularımız ağır yük yaşıyorlar.

bilinmeyen sunucu
(Bilgisayar) server unknown
harp filosu; dosya ayıracı; dosya sunucu; tek birimlik aydınlatma cephanesi
(Askeri) fighter squadron; file separator; file server; flare single-unit
istemci sunucu modeli
(Bilgisayar) client-server model
istemci sunucu uygulaması
(Bilgisayar) client-server application
sahip sunucu
(Bilgisayar) owner server
üye sunucu
(Bilgisayar) member server
Türkisch - Türkisch
Radyoda, televizyonda, bir eğlence yerinde programı sunan, açıklayan (kimse), takdimci, anonsör
takdimci
spiker
sunucu
Favoriten