suitable, worthy of, qualified

listen to the pronunciation of suitable, worthy of, qualified
Englisch - Türkisch

Definition von suitable, worthy of, qualified im Englisch Türkisch wörterbuch

eligible
(Mukavele) seçilebilir nitelikte, uygun, yeterli nitelikli, şartlara uygun
eligible
{s} (for) -e uygun
eligible
uygun şartlara sahip
eligible
intihap edilebilir
eligible
muvafık
eligible
seçilir
eligible
(evlilik için) uygun
eligible
seçilebilir
eligible
haklı
eligible
hak sahibi
eligible
seçkin
eligible
nitelikli şey
eligible
{s} uygun

Uygun başvuru sahipleri bilgilendiriliyor. - Eligible applicants are being notified.

Tom gelecek yıl şartlı tahliye için uygun olacak. - Tom will be eligible for parole next year.

eligible
{s} nitelikli
eligible
(Askeri) ELVERİŞLİ, MÜSAİT
eligible
uygun kimse
Englisch - Englisch
{s} eligible
suitable, worthy of, qualified
Favoriten