sufficiency to infer the conclusion

listen to the pronunciation of sufficiency to infer the conclusion
Englisch - Türkisch

Definition von sufficiency to infer the conclusion im Englisch Türkisch wörterbuch

relevance
{i} ilgi

İtiraz ediyorum. Bunun kesinlikle hiç bir ilgisi yok. Bütün itirazlar duruşmaya kadar ertelenmiştir. - Objection. This certainly has no relevance. All objections have been waived till the trial.

İlgi, iletişimde anahtar bir unsurdur. - Relevance is a key element in communication.

relevancy
{i} ilgi
relevance
{i} ilişki
relevance
ayırıcı olma özelliği
relevance
belirginlik
relevance
ayırıcılık
relevancy
ilişki
relevance
{i} (belirli bir konuyla olan) ilgi
relevance
{i} alâka

Ben alakayı görmüyorum. - I don't see the relevance.

Bunun benim arka planımla alakası yok. - This has no relevance to my background.

relevance
{i} uygunluk
relevancy
{i} alâka
relevancy
{i} uygunluk
Englisch - Englisch
relevance
relevancy
sufficiency to infer the conclusion

  Silbentrennung

  suf·fi·cien·cy to in·fer the con·clu·sion

  Türkische aussprache

  sıfîşınsi tı înfır dhi kınklujın

  Aussprache

  /səˈfəsʜənsē tə ənˈfər ᴛʜē kənˈklo͞oᴢʜən/ /səˈfɪʃənsiː tə ɪnˈfɜr ðiː kənˈkluːʒən/

  Wort des Tages

  nosology
Favoriten