suffering from or suggesting a liver disorder or gastric distress

listen to the pronunciation of suffering from or suggesting a liver disorder or gastric distress
Englisch - Englisch
liverish
bilious
livery
suffering from or suggesting a liver disorder or gastric distress

  Silbentrennung

  suf·fer·ing from or suggesting a li·ver dis·or·der or gas·tric dis·tress

  Türkische aussprache

  sʌfrîng fırm ır sıgcestîng ı lîvır dîsôrdır ır gästrîk dîstres

  Aussprache

  /ˈsəfrəɴɢ fərm ər səgˈʤestəɴɢ ə ˈləvər dəsˈôrdər ər ˈgastrək dəˈstres/ /ˈsʌfrɪŋ fɜrm ɜr səɡˈʤɛstɪŋ ə ˈlɪvɜr dɪsˈɔːrdɜr ɜr ˈɡæstrɪk dɪˈstrɛs/

  Wort des Tages

  flay
Favoriten