suddenly become intense

listen to the pronunciation of suddenly become intense
Englisch - Türkisch
birden yoğunluk kazanmak
suddenly become intense

  Silbentrennung

  sud·den·ly be·come in·tense

  Türkische aussprache

  sʌdınli bîkʌm întens

  Aussprache

  /ˈsədənlē bəˈkəm ənˈtens/ /ˈsʌdənliː bɪˈkʌm ɪnˈtɛns/

  Wort des Tages

  elevenses
Favoriten