stylish; modish; elegant; showy; aristocratic; fashionable

listen to the pronunciation of stylish; modish; elegant; showy; aristocratic; fashionable
Englisch - Türkisch

Definition von stylish; modish; elegant; showy; aristocratic; fashionable im Englisch Türkisch wörterbuch

nobby
{s} şık
nobby
{s} fiyakalı
nobby
{s} gösterişli
nobby
{s} havalı
Englisch - Englisch
nobby
stylish; modish; elegant; showy; aristocratic; fashionable
Favoriten