stiff or benumbed, as with cold

listen to the pronunciation of stiff or benumbed, as with cold
Englisch - Türkisch

Definition von stiff or benumbed, as with cold im Englisch Türkisch wörterbuch

clumsy
{s} hantal

Foklar karada sakar ve hantal, suda ise çok zariftir. - Seals are clumsy and ponderous on land, but very graceful in the water.

Tom küçükken hantaldı ve sık sık düşerdi. Tüm pantolonlarının diz yamaları olurdu. - When Tom was little he was clumsy and would fall often. All his pants would have knee patches.

clumsy
çolpa
clumsy
görgüsüz
clumsy
kullanışsız
clumsy
sakar

Sakar adam onun sıra dışı yeteneğini kıskandı. - The clumsy man envied her unusual talent.

Fok balıkları karada sakar ve gariptir, ancak suda çok zariftir. - Seals are clumsy and awkward on land, but very graceful in the water.

clumsy
biçimsiz
clumsy
beceriksiz

Neden bu kadar beceriksizsin? - Why are you so clumsy?

O elleriyle beceriksizdir - He is clumsy with his hands.

clumsy
{s} acemi
clumsy
clumsily hantalca
clumsy
clumsiness hantallık
clumsy
{s} sarsak
clumsy
{s} hödük
Englisch - Englisch
clumsy
stiff or benumbed, as with cold
Favoriten