state of mind, predominant emotion; type of verb inflection (grammar)

listen to the pronunciation of state of mind, predominant emotion; type of verb inflection (grammar)
Englisch - Türkisch

Definition von state of mind, predominant emotion; type of verb inflection (grammar) im Englisch Türkisch wörterbuch

mood
haleti ruhiye
mood
mizaç
mood
atmosfer
mood
(Pisikoloji, Ruhbilim) duygudurum
mood
huysuzluk
mood
aksilik
mood
kip
mood
hava

Öğretmenimizin havası yerinde. - Our teacher is in a good mood.

Gerçekten de havamda değilim. - I'm in a really bad mood.

mood
(Psikoloji, Ruhbilim) Duygudurum, duygusal durum, ruh hali, halet-i ruhiyye
mood
bir önermede esaslar ile neticeler arasındaki bağlantı
mood
kip/aksilik/hava
mood
mood,ruh durumu
mood
{i} çoğ. terslik, huysuzluk, karamsarlık
mood
hal

O kötü bir ruh hali içinde. - She is in a bad mood.

O kötü bir ruh hali içinde, bu onun için nadirdi. - He was in a bad mood, which was rare for him.

mood
(Tıp) Huy, mizaç, meşrep
mood
i., dilb. kip
mood
{i} ruhsal durum, haleti ruhiye
Englisch - Englisch
{i} mood
state of mind, predominant emotion; type of verb inflection (grammar)
Favoriten