source of the vibration

listen to the pronunciation of source of the vibration
Englisch - Türkisch
titreşimin menşei
source of vibration
titreşim kaynağı
source of vibration
sarsma kaynağı
source of the vibration

  Silbentrennung

  source of the vi·bra·tion

  Türkische aussprache

  sôrs ıv dhi vaybreyşın

  Aussprache

  /ˈsôrs əv ᴛʜē vīˈbrāsʜən/ /ˈsɔːrs əv ðiː vaɪˈbreɪʃən/

  Wort des Tages

  white elephant
Favoriten